ANBI

Beleidsplan Opera Festa

Opera Festa is een in Leiden gevestigde stichting met als doel het leveren van een bijdrage aan een breder muziekaanbod in Leiden door het organiseren van laagdrempelige uitvoeringen van opera in een eigentijdse regie.

Opera Festa heeft sinds zijn oprichting in 2010 met een frequentie van eens per twee jaar grote operaproducties gerealiseerd. Dat waren tot nu toe:
2011: Iphigenie en Aulide van Gluck in het Bonaventura Lyceum
2013: la Somnambula van Bellini in de Leidse Schouwburg 2015Cavalleria Rusticana van Mascagni in de Pieterskerk
2017: Nabucco van Verdi in de Stadsgehoorzaal
2019: la Vestale van Spontini in het Rijks Museum van Oudheden

Het bestuur van de stichting bestaat uit onbetaalde vrijwilligers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de zakelijke kant van de productie, met inbegrip van alle operationele, financiële en juridische aspecten ervan. De artistieke vormgeving en realisatie komt voor het grootste deel voor rekening van professionals (dirigent, regisseur, techniek, solisten, orkest). Het koor bestaat uit goede amateurs die hiervoor auditie hebben gedaan en die daarnaast meehelpen met de totstandkoming van de productie (bv bij projectmanagement, decorontwerp, kleding, transporten, grime, stage hands, PR, catering).

Opera Festa streeft ernaar om samen te werken met andere organisaties in de regio, bv koren waaronder jeugdkoren, dansgroepen, acrobatiekgroepen en vakscholen.

Opera Festa streeft naar laagdrempeligheid door de toegangsprijs op een aanvaardbaar niveau te houden. Dat kan door bij de productie voor een groot deel gebruik te maken van vrijwillige inzet van het koor en van mensen die bij vorige producties betrokken zijn geweest en zich met Opera Festa verbonden zijn gaan voelen. Daarnaast is laagdrempeligheid alleen mogelijk door giften donaties van talloze fondsen en sponsors, en door de bijdragen van de koorleden die moeten betalen om mee te mogen doen. Iedere voorstelling wordt in principe 2 of 3 keer uitgevoerd, afhankelijk van de capaciteit van de locatie. Doelstelling is om per productie 600 a 700 bezoekers te bereiken.

Doelstelling is om met een frequentie van eens in de twee jaar een grote productie tot stand te brengen. Sinds 2018 is deze doelstelling uitgebreid in de zin dat in de tussenliggende jaren een kleinere goedkope productie gerealiseerd wordt. Zo is in 2018 in het zogenaamde kader van Opera Festa Lab Iolanthe van Gilbert & Sullivan uitgevoerd. Met de organisatie van het Lab wil Opera Festa amateurzangers bekend maken met opera en met het plezier van de uitvoering ervan. Het project duurt 2 dagen, inclusief alle repetities en de uitvoering. Alle rollen worden gezongen en gespeeld door de deelnemers. In 2020 staat in dit kader een uitvoering van Fantasio van Offenbach op het programma

Jaarrekening 2019

Klik op onderstaande afbeelding voor het bekijken en/of downloaden van de jaarrekening van 2019.